باسلام خدمت مشتریان گرامی ! جهت خرید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید:۰۲۱-۶۶۴۷۷۳۹۴-۶

Hp8470/i5/4/320/1/14″=۲۴۰۰
Hp8470/i5/4/320/intel/14″=۲۲۰۰
Hp8460/i5/4/320/1/14″=۲۳۰۰
Hp8440/i5/4/320/512/14″=۱۸۰۰
Hp840 g1/4/500/intel/14″/ touch=۳۴۰۰
Hp840 g2/i7/8/500/1/14″=۴۲۰۰
Hp8570w/i7/8/500/2/15″=۴۳۰۰
Hpzbook/i7/8/500/2/15″=۵۸۰۰
Hp745 g2/amd a10/4/320/1/14″=۲۷۵۰
Hp745 g3/amd a10/4/320/1/14″=۲۸۵۰
Hp745 g3/amd a10/8/500/1/14″=۳۱۰۰
Dell7450/i7/8/256/2/14″
Dell7250/i7/4/128/intel/12″=۳۳۰۰
Dell7470/i5/8/256/intel/14″=4400

Dell5530/i5/4/320/intel/15″=2400
Dell5520/i5/4/320/intel/15″=2300
Dell4500/i7/4/500/1/15″=2700
Dell6520/i7/4/500/512/15″
Dell4310/i5/4/320/intel/13″3=1800
Dell5510/i5/4/320/intel/15″=1850
Dell6410/i5/4/320/intel/14″=1800
Dell6510/i5/4/320/mix/15″=1850
Dell6510/i7/4/320/vga mix/15″=2050
Dell5440/i5/8/500/2/14″=3800
Dell7450/i5/8/256/2/14″
Lenovo t420s/i5/4/320/intel/14″=2200
Lenovo t420/i5/4/320/intel/14″=2050
Lenovo t510/i5/4/320/intel/15″=1850
Lenovot520/i5/4/320/intel/15″=2200
Lenovo t530/i5/4/320/intel/15″=2300
Lenovo t530/i5/4/320/1/15″=2800
Lenovo t410/i5/4/320/intel/14″=1800
Lenovo L512/i5/4/320/intel/15″=1850
Lenovo L520/i3/4/320/intel/15″=1820
Lenovo e410/i5/4/320/intel/14″=1800
Lenovo e510/i5/4/320/intel/15″=1900
Lenovo xone carbon/i5/8/128=14″
Lenovo w510/i7/4/320/1/15″=2700
Lenovo w520/i7/4/500/2/15″=3600
Lenovo w530/i7/4/500/2/15″=4200
Toshiba z40/i7/4/500/1/14″=3600
Toshiba r930.i5/4/500/1/14″=2700

X